Før og nå Tasta

Før var Tasta skikkelig på landet. I dag er det ikke fullt så mye gårdsdrift lenger, og slett ikke så mange originale bygninger heller, sånn som løer, hønsehus, stabbur, eldhus, revegårder, kraftfôrlagre, maskinhus, sykkelverksteder, skomakere, isenkramhandler (iskrem?), telefonsentraler, bedehus, ungdomshus, hermetikkfabrikker, båtbyggerier, sildoljefabrikker, bakerier, slakthus, smier, metallstøperier, lensmannskontorer, postkontorer, hjørnebutikker og handelslag!

Engler på Tasta skole. Foto: SIgurd Aartun
Byhaugen ca. 1900
Tasta i gamle dager
Dusavik i gamle dager
Ongane i gadå. Foto: Birgit Bø
Skihopping på Veden. Foto: SIgurd Aartun

Viggo Voff viser vei

Bli med på tur!

Mer