Før og nå Tasta

Før var Tasta skikkelig på landet. I dag er det ikke fullt så mye gårdsdrift lenger, og slett ikke så mange originale bygninger heller, sånn som løer, hønsehus, stabbur, eldhus, revegårder, kraftfôrlagre, maskinhus, sykkelverksteder, skomakere, isenkramhandler (iskrem?), telefonsentraler, bedehus, ungdomshus, hermetikkfabrikker, båtbyggerier, sildoljefabrikker, bakerier, slakthus, smier, metallstøperier, lensmannskontorer, postkontorer, hjørnebutikker og handelslag!

Tasta i gamle dager
Dusavik i gamle dager
Ongane i gadå. Foto: Birgit Bø
Skihopping på Veden. Foto: SIgurd Aartun
Engler på Tasta skole. Foto: SIgurd Aartun
Byhaugen ca. 1900

Viggo Voff viser vei

Bli med på tur!

Mer