Før og nå Hillevåg

Tippoldefar Vigleik Voff, Hillevaag 1799
Foto fra Erna Abotnes
Foto fra Stavanger Byarkiv
Iddis fra Stavanger Hermetikkmuseum
Foto fra Stavanger Byarkiv
Parti fra Hillevaag
Gammelt postkort. Fotograf ukjent
Iddis fra Stavanger Hermetikkmuseum
Jarl - ballen i nodå!
Foto fra Erna Abotnes
Iddis fra Stavanger Hermetikkmuseum
Bernhard Hanson
Utsikt fra Storhaug til Hillevåg. Foto fra Stavanger Byarkiv
Iddis fra Stavanger Hermetikkmuseum
ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum
Foto: Olaf Ellingsen
Foto fra Norsk Oljemuseum
Foto fra Norsk Oljemuseum

Viggo Voff viser vei

Bli med på tur!

Mer